Kuva

KMTK-sivusto

Tällä sivustolla seurataan Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hanketta. KMTK-osiossa hanke esitellään. Projektit- ja Työpaketit-osioissa kerrotaan työn etenemisestä. Blogi-osiossa julkaistaan hankkeessa mukana olevien ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä. Tapahtumat-osiossa kerrotaan, mitä seminaareja tai muita tapahtumia henkkeeseen liittyy. Osallistu-osiossa kerrotaan, miten työhön pääsee mukaan.

Blogi: Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla

Yhteiskuntien järjestäytymisessä haetaan nyt ja on kautta historian haettu tasapainoa keskitetyn vallankäytön sekä paikallisen itsemääräämisoikeuden välillä. Keskusjohtoinen vai paikallinen hallinto? Kunnissa monesti koetaan, että hallinnon ylätasoilla ei ymmärretä arjen tarpeita ja teetetään turhia töitä. Vastaavasti valtionhallinnossa katsotaan, että kunnissa ei osata tai ymmärretä hoitaa heille lailla asetettuja tehtäviä.

Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-Tuoproauto)

Tässä projektissa etsitään uusia maastotietojen keruun ja ylläpidon mahdollisuuksia erityisesti kaukokartoitusmenetelmien ja niiden tuottamien aineistojen tulkintamenetelmien avulla. Projekti tarkastelee myös muiden tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Projektissa kehitetään erityisesti automaattisia maastotietojen muutostulkintamenetelmiä. Oletuksena on, että automaattiset menetelmät tuovat säästöjä esimerkiksi maastotietojen ylläpitokustannuksista.

Blogi: KMTK-hankkeen edistyminen

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on voimakkaasta yhteistyöpainotuksestaan huolimatta Maanmittauslaitoksen (MML) vetämä hanke. Siksi hankkeen projekteissa mennään MML:n projektitoimintaa ohjeistavan käsikirjan mukaan.

KMTK:n Hankeryhmä järjestää kokouksia, joissa projektipäälliköt ja työpakettien vetäjät antavat raportin. Sitä kutsutaan edistymisraportiksi.

Edistymisraporteista poimittua

Hankeryhmän 17.3.2016 kokouksessa esitetyistä edistymisraporteista on seuraavassa muutama poiminta:

Sivut

Tilaa syöte Kansallinen maastotietokanta RSS