Kuva

KMTK-sivusto

Tervetuloa seuraamaan Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hanketta!

Kansallinen maastotietokanta on laaja yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

KMTK -hanke luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Blogi:Hankkeet muuttuvat - paikkatietoydin pysyy

Paikkatietomikä? Mihin Kansallinen maastotietokanta meni? Oletko hiljattain saanut sähköpostia sekä KMTK-ohjelmasta että Inspire-jakelun kautta paikkatietoalustan perustamisesta? Niin mikäkin. Olen hämilläni. Minäkin.

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta

Paikkatietoalusta on maa- ja metsätalousministeriön vuoden alusta startannut hankekokonaisuus. Paikkatietoalustahanke koostuu osahankkeista, joista yksi on Kansallinen maastotietokanta.

Blogi: Joukkoistettu syvyyskartta Kansalaisen maastotietokannan pilottina

Olen hahmotellut joukkoistettua palvelua, joka ottaisi vastaan kansalaisten keräämiä syvyystietoja ja kokoaisi niistä yhtenäistä avointa syvyystietokantaa. Tämän hahmotelman nykytilanteeseen voi tutustua sivustolla http://syvyyskartta.fi.

Interaktiivinen 3D-malli koealueesta avautuu selaimelle tästä (vaatii OpenGL-tuen selaimelta). Maastokartan ja kansalaisten syvyystietoja voi verrata klikkaamalla kuvaa syvyyskäyrien päällä.

Blogi: Erilaisia aineistoja - erilaisia laatuvaatimuksia

Geoinformatiikan sanasto määrittelee käsitteen laatu seuraavasti: se, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet täyttävät sille asetut vaatimukset.

KMTK-Laatu projektissa asetamme näitä vaatimuksia kohteen ollessa Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) sisällytettävä aineisto. Koska KMTK käsittää useita erityyppisiä paikkatietoaineistoja, aineistojen ominaisuudet, ja siten myös laatuvaatimukset, vaihtelevat suuresti.

Blogi: Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla

Yhteiskuntien järjestäytymisessä haetaan nyt ja on kautta historian haettu tasapainoa keskitetyn vallankäytön sekä paikallisen itsemääräämisoikeuden välillä. Keskusjohtoinen vai paikallinen hallinto? Kunnissa monesti koetaan, että hallinnon ylätasoilla ei ymmärretä arjen tarpeita ja teetetään turhia töitä. Vastaavasti valtionhallinnossa katsotaan, että kunnissa ei osata tai ymmärretä hoitaa heille lailla asetettuja tehtäviä.

Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-Tuoproauto)

Huom! KMTK-Tuoproauto-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

Tässä projektissa etsitään uusia maastotietojen keruun ja ylläpidon mahdollisuuksia erityisesti kaukokartoitusmenetelmien ja niiden tuottamien aineistojen tulkintamenetelmien avulla. Projekti tarkastelee myös muiden tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Sivut

Tilaa syöte Kansallinen maastotietokanta RSS