Kuva

KMTK-sivusto

Tervetuloa seuraamaan Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hanketta!

KMTK-osiossa hanke esitellään yleisesti. Tämän osion alta löytyy myös KMTK - usein kysytyt kysymykset.

Hanke etenee projektien ja työpakettien avulla. Projektit ja työpaketit -valikosta löydät tietoa projektien ja työpakettien tavoitteista.

Tilanne-valikosta löydät ajantasoista tietoa kunkin projektin ja työpaketin etenemisestä.

Blogi-osiossa julkaistaan hankkeessa mukana olevien näkemyksiä.

Tapahtumat-osiossa kerrotaan, mitä seminaareja tai muita tapahtumia henkkeeseen liittyy.

Blogi: KMTK – monien mahdollisuuksien yhteistyöhanke

Digitaalisen maastotiedon keräämisen ensiaskeleet otettiin joskus 1970-luvun puolella. Peruskartan tuotantoa alettiin tuolloin siirtää tietokoneen avustuksella tapahtuvaksi. Viimeiset parikymmentä vuotta maastotietojen keräämistä on ohjannut maastotietojen kohdemalli. Mitään lakia tai asetusta siitä mitä maastotietokantaan tulisi kerätä, ei ole olemassa. Työ tehdään Maanmittauslaitokselle annetun yleisistä kartastotehtävistä huolehtimisvelvoitteen puitteissa. Missään ei myöskään määrätä siitä, miten maastotietojen keruu ja ylläpito tulisi tehdä.

Blogi: Erilaisia aineistoja - erilaisia laatuvaatimuksia

Geoinformatiikan sanasto määrittelee käsitteen laatu seuraavasti: se, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet täyttävät sille asetut vaatimukset.

KMTK-Laatu projektissa asetamme näitä vaatimuksia kohteen ollessa Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) sisällytettävä aineisto. Koska KMTK käsittää useita erityyppisiä paikkatietoaineistoja, aineistojen ominaisuudet, ja siten myös laatuvaatimukset, vaihtelevat suuresti.

Blogi: Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla

Yhteiskuntien järjestäytymisessä haetaan nyt ja on kautta historian haettu tasapainoa keskitetyn vallankäytön sekä paikallisen itsemääräämisoikeuden välillä. Keskusjohtoinen vai paikallinen hallinto? Kunnissa monesti koetaan, että hallinnon ylätasoilla ei ymmärretä arjen tarpeita ja teetetään turhia töitä. Vastaavasti valtionhallinnossa katsotaan, että kunnissa ei osata tai ymmärretä hoitaa heille lailla asetettuja tehtäviä.

Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-Tuoproauto)

Tässä projektissa etsitään uusia maastotietojen keruun ja ylläpidon mahdollisuuksia erityisesti kaukokartoitusmenetelmien ja niiden tuottamien aineistojen tulkintamenetelmien avulla. Projekti tarkastelee myös muiden tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Projektissa kehitetään erityisesti automaattisia maastotietojen muutostulkintamenetelmiä. Oletuksena on, että automaattiset menetelmät tuovat säästöjä esimerkiksi maastotietojen ylläpitokustannuksista.

Sivut

Tilaa syöte Kansallinen maastotietokanta RSS