Blogi: Joukkoistettu syvyyskartta Kansalaisen maastotietokannan pilottina

Olen hahmotellut joukkoistettua palvelua, joka ottaisi vastaan kansalaisten keräämiä syvyystietoja ja kokoaisi niistä yhtenäistä avointa syvyystietokantaa. Tämän hahmotelman nykytilanteeseen voi tutustua sivustolla http://syvyyskartta.fi.

Interaktiivinen 3D-malli koealueesta avautuu selaimelle tästä (vaatii OpenGL-tuen selaimelta). Maastokartan ja kansalaisten syvyystietoja voi verrata klikkaamalla kuvaa syvyyskäyrien päällä.

Kansalaisen keräämää syvyystietoa

Kansalainen kerää lokitietoja ja lähettää ne Syvyyskartta.fi:lle

Syvyyskartta.fi vie tiedot avoimeen tietokantaan, josta voidaan tuottaa esimerkiksi 3D-kuvia.

Syvyyskartta.fi on Kansalaisen maastotietokannan (KMTK-Kansa) pilottina, ja se toteuttaa tätä projektin tavoitetta:

"Selvitetään, voiko joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa Kansalliseen maastotietokantaan jatkuvasti ja pystytäänkö näin parantamaan kohteiden ajantasaisuutta ja laatua".

Syvyyskartan tausta

Satuin lukemaan artikkelin vuoden 2014 vetouistelun SM-kisoista, jossa 132 kolmen hengen miehistöä risteili veneillään kaksi päivää pitkin Puruvettä. Mietin kaikkea sitä kaikuluotausdataa, joka kilpailun aikana miehistöjen silmien edessä on vilissyt, ja miten hyvän kartan Puruveden pohjasta sen perusteella olisi voinut tehdä.

Tapasin keväällä 2016 kalastuskunnan puheenjohtajan ja sovimme, että voisimme porukalla ottaa selvää Saarijärven Pyhäjärven syvyyksistä ja syvyyskäyristä ja laittaa syvyystiedot kuntoon.

Hankin kesällä 2016 kaikuluotaimen ja ohjelmistoja. Soutamalla 50 kilometriä keräsin testiaineistoa yhden neliökilometrin koealueelta. Kesällä 2017 on tarkoitus luodata Pyhäjärvestä ainakin 20 neliökilometrin suuruinen Pyhähäkin kalastuskunnan alue. Koska alue on 20 x 50 eli 1 000 kilometriä, niin luotain asennetaan moottoriveneeseen.

Syvyyskartta tarvitsee syvyystietoja

Syvyystietojen käsittely hankituilla ohjelmilla on nopeaa. Täyttääkseen toiveen jatkuvasta tiedontuottamisesta Syvyyskartta.fi tarvitsee syvyystietoja muualtakin kuin vain Pyhähäkin kalastuskunnalta.

KMTK:n pilottina oleminen toivottavasti lisää ihmisten luottamusta hankkeeseen ja rohkaisee lokitietojen jakamiseen.

Samalla se asettaa haasteen myös KMTK:n puolelle: jos selviää, että joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa, niin jatkossa kansalaiset varmasti odottavat, että tietoja todella käytetään kohteiden ajantasaisuuden ja laadun parantamiseen.

Jukka Rahkonen
Johtava asiantuntija
Maanmittauslaitos

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.