Blogi: KMTK-hankkeen edistyminen

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on voimakkaasta yhteistyöpainotuksestaan huolimatta Maanmittauslaitoksen (MML) vetämä hanke. Siksi hankkeen projekteissa mennään MML:n projektitoimintaa ohjeistavan käsikirjan mukaan.

KMTK:n Hankeryhmä järjestää kokouksia, joissa projektipäälliköt ja työpakettien vetäjät antavat raportin. Sitä kutsutaan edistymisraportiksi.

Edistymisraporteista poimittua

Hankeryhmän 17.3.2016 kokouksessa esitetyistä edistymisraporteista on seuraavassa muutama poiminta:

KMTK:n rakennukset -projektissa on saatu rakennusten yhteinen tietomalli (kunnat - MML) valmiiksi sille tasolle, että siitä voidaan koeponnistaa käytännön pilottitöissä ja Kohdemalli-työpaketissa.

Projektissa testattiin jo ennen KMTK-hanketta (vuonna 2014) yhdessä Tampereen kaupungin kanssa tehtyä laserkeilauskokeilun aineistoa, jossa pistetiheys oli noin kaksi pistettä neliömetrillä. Tuo pistetiheys on osoittautunut KMTK-rakennukset -projektissa odotetusti liian harvaksi rakennusten 3D-mallinnukseen. Tilanne saadaan paikatuksi Kajaanissa toukokuussa tehtävällä kaupungin ja MML:n yhteistyökeilauksella, jossa keilauksen pistetiheys on 3D-mallinnukseen riittävä.

KMTK-PysyväID-projekti sai heti alkumetreillä lisää tekemistä, kun sille siirrettiin rakennusten ja liikenneverkon tietomallin tekeminen. Pääosa tietomalleista tehdään myöhemmin käynnistettävässä KMTK:n toteutus- ja käyttöönottoprojektissa.

Keskusteltiin CityGML:n soveltuvuudesta KMTK:n tietomalliksi. Keskustelun tuloksen voi ilmaista näin:  ”Joka tapauksessa hankkeen tavoitteena on kyetä tuottamaan asiakkaille tietoaineistoa CityGML-formaatissa.”

Kohdemalli-työpaketin nimi otettiin käyttöön Tietomallinnus-työpaketin sijaan, kun havahduttiin siihen, että tietomallien teko kuuluu luontevammin muualle, kuten yllä kerrottiin. Tämä työpaketti edistyy hyvin; liikkeelle on lähdetty ”rakennetut tilat ja rakenteet” -kohderyhmästä taajamatasolta.

Aineistoina ovat Maastotietokanta, JHS 185 sekä Espoon, Tampereen ja Kajaanin kantakarttalistat. Kuntatietopalveluakin on yritetty hyödyntää, mutta sen käyttöönotto ei ole toistaiseksi onnistunut, ilmeisesti MML:n palomuurikäytäntöjen vuoksi.

Käsitteitä on joskus vaikea käsittää

Kohdemalli-työpakettia käsiteltäessä nostettiin yllättäen esiin kysymys, ollaanko tässä tekemässä todellisuudessa käsitemallia eikä kohdemallia.

Molemmille löytyi paikalla olleesta asiantuntijakunnasta kannatusta. Keskustelun lopputulema oli, että Kohdemalli-työpaketissa tehdään kohdemalli, mutta käsitemalliakin tarvitaan.

Jos haluat tarkemmin pohtia asiaa itsekin ja arvuutella mistä keskusteltiin, niin netistä löytyy kyllä määritelmiä molemmille.

Kari-Pekka Karlsson
Hankkeen sihteeri

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.