Blogi: Tilannekuvia KMTK-hankkeen osista

Tarjoilen Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hankkeen eri vaiheissa olevista osista lyhyitä tilannekuvia:

KMTK-rakennukset -projekti

 • Rakennusten kohdemalli pilotoinnin tarpeisiin stilisointia vaille valmis (valmiusaste 95 %). Sama valmiusaste pilotoinnin tietomallin CityGML LoD1 & 2 osalta. Haasteellista muodostaa UML-mallista sql-skriptejä.
 • Sito Oy:n myllyttämät Espoon Otaniemen aineistot ovat käytössä rajapintojen kautta (valmiusaste 20 %). KuntaGML -> CityGML-prosessin kautta ensimmäiset rakennukset saatu mallinnettua.
 • Tampereen 3D-mallinnus (valmiusaste 60 %): Tampereen kaupungin keilaus + Terrascan / MML:n kuvauslennoilta laskettu tiheä pistepilvi.
 • Kajaanin keilaus (valmiusaste 10 %): Keilaus- ja kuvausalueiden lentosuunnitelmat tehty. Pääesikunta hyväksynyt kuvaussuunnitelman pienin rajoittein.
 • Tuotteiden ja palveluiden testaus: (valmiusaste 10 %). 3D-katselupalvelun raakile olemassa.

Kuntien tuotantoprosessit -projekti

 • Projektinhallinta: Projektisuunnitelma, projektin ositus ja riskimatriisi valmiina
 • Testimittausten suunnittelu käynnissä
  • Kuntien toivomat testialueet ja vaihtoehdot selvillä
  • Järjestetään toukokuussa työpaja
  • Alustavaa aikataulutusta tehty
  • UAV-mittausten hankinta mahdollisesti Laukaan testialueelle
  • FGI: kopterin kevennys (täytyy saada alle 7 kg:n painoiseksi)
 • UAV- ja mobiilikartoitusmenetelmien selvitystyö käynnissä, tavoite valmistumiselle toukokuussa.
 • Kuntien kantakartta-aineiston kohteiden määritys: Lähetetty JHS 185:een pohjautuva kysely pro-jektin kuntajäsenille.

KMTK-prosessit -työpaketti

 • Prosessikuvaukset: Nykyiset prosessikuvaukset osittain valmiita.
 • Rakennus, rakennelmat: Aloitustyöpaja pidetty 7.4.2016.
 • Liikenne, osoitteet: Aloitustyöpaja 17.5.2016. Tulossa lisäkoulutusta osoitetietojen käsittelyyn.
 • Maasto/maanpeite/maankäyttö: Esiselvitys menossa SYKEn ja Luken kanssa. Aloitustyöpaja syksyllä.
 • Kansallinen ilmakuvausohjelma: Valmis
 • Ilmailu/lentoesterekisteri: Toimijoiden nykyvastuut on määritelty, KMTK:n tuleva rooli määrittämättä. Sisäinen auditointi syksyllä 2016 (laser ja KM2).
 • Turvasektori: Kohdemallikysely tehty, yhteistoimintamalliselvitys suunnitteilla
 • Vesistö - SYKE: -ID projekti päättynyt, Inspire-tietotuoteryhmä 2016
 • Pellot - Mavi: Tiedonkeruuta tehdään yhteisten määritysten mukaan. Annettu lisäkoulutusta tiedonkeruuseen.

Kari-Pekka Karlsson
Hankkeen sihteeri

Lisää uusi kommentti

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.