Blogi: Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla

Yhteiskuntien järjestäytymisessä haetaan nyt ja on kautta historian haettu tasapainoa keskitetyn vallankäytön sekä paikallisen itsemääräämisoikeuden välillä. Keskusjohtoinen vai paikallinen hallinto? Kunnissa monesti koetaan, että hallinnon ylätasoilla ei ymmärretä arjen tarpeita ja teetetään turhia töitä. Vastaavasti valtionhallinnossa katsotaan, että kunnissa ei osata tai ymmärretä hoitaa heille lailla asetettuja tehtäviä.

Suomalainen julkishallintoa uudistetaan kolmiportaiseksi. Onko lähtökohtana sopeutuminen globaaliin markkinatalouteen ja digitaaliseen maailmaan, julkishallinnon talouden haasteet ylipäänsä vaiko vain politiikkaa? Yhtäkaikki tarvitsemme hallintoon ja koko yhteiskuntaan tehokkuutta ja motivaatiota, jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voi säilyä ja kehittyä edelleen.

Julkishallinnon vastuulla olevien palvelujen tuottaminen jakaantuu viranomaistehtäviin, julkishallinnon muihin palvelutehtäviin sekä yksityisen ja ns. kolmannen sektorin tuottamiin palveluihin. Toimijoita tulee merkittävästi lisää nykytilaan verrattuna. Rahoitus näille tehtäville, toteuttajasta riippumatta, tulee joko verovaroista tai palvelumaksuista.

Julkishallinnon vastuiden uusjako eri vastuutahojen kesken on vielä hahmottumatta. Onko maakuntien rooli samanlainen eripuolilla maata vai vastaavatko kaupungit esimerkiksi pk-seudulla ja muilla kasvualueilla maakunnille muualla kuuluvista tehtävistä, lakisääteisesti tai sopimuksiin perustuen? 

Miten asiakas ja veromaksaja selviävät tästä toimijoiden ja palvelutarjonnan viidakosta? Miten oikea tieto saadaan käyttöön ajantasaisena palvelutapahtumissa?

Teollinen internet ja robotisaatio jalkautuvat vääjäämättä kansalaisten arkeen. Yhteiskunta toimii jo nyt digitaalisten prosessien verkostona. Onko perusteltua rakentaa tällaiseen maailmaan keskitettyjä hallintobyrokratioita tai tietosiiloja? Minusta ei. Sen sijaan tarvitsemme myös julkishallinnossa prosessien verkostoon perustuvan toimintaympäristön, jossa toiminnallinen ja taloudellinen valta ja vastuu kohtaavat samassa organisaatiossa. Se motivoi. Verkostossa jaetaan jatkuvasti ajantasaista tietoa. Se on vallankumous, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda nopeasti asiakkaiden tarvitsemia toimivia ja kustannustehokkaita palveluita. Tehkäämme yhdessä verkostoista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskivi.

Tässä kehityskuvassa KMTK on kansallinen tietopalvelu, joka noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedon niistä prosesseista, joissa tietoa tuotetaan ja pidetään jatkuvasti yllä. Ajankohtaista on nyt määritellä, mikä on KMTK:n rooli ja vastuu tietopalveluna muiden tietopalveluiden joukossa sekä tukea verkostojen rakentumista ja yhtenäisiä toimintatapoja tietoja tuottavissa prosesseissa.

Matti Holopainen
Kehittämispäällikkö
Alueet ja yhdyskunnat, Yhdyskunnat ja maankäyttö
Suomen Kuntaliitto ry

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.