Eero Ahokas, KMTK-TuoProAuto-projektin vetäjä

Tilanne katsaus 05/2017:

Hyötyanalyysiä tehdään rakennustulkinnan osalta. Sen jälkeen jatketaan metsien muutostulkinnan hyötyanalyysillä. Jatketaan muiden valittujen maastotietokohteiden töitä.

Tilannekatsaus 02/2017:

Nyt kun projekti/työpaketti on ollut käynnissä jo keväästä 2016, näetkö että jokin tai jotkin projektin/työpaketin tavoitteista ovat muuttuneet alkuperäisestä?

En.

Mitkä olivat suurimmat aikaansaadut päätökset tai (osa-)tavoitteet/työt ennen vuoden vaihdetta?

Metsien muutostulkinnan tekeminen satelliittikuvilta ja työt rakennusmuutostulkinnassa ilmakuvien ja laserkeilausaineiston avulla.

Mitkä ovat projektin/työpaketin tärkeimmät askeleet kesään mennessä?

Kunkin selvityslistalla olevan maastotietokohteen testitöiden saattaminen päätökseen.

Mihin asioihin toivoisit saavasi eniten kommentteja tai muuta apua kevään aikana?

Aika näyttää tulevan avun tarpeen.

Tilannekatsaus 09/2016:

Nyt kun projekti on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, miten omin sanoin lyhyesti kuvaisit vetämäsi projektin tavoitteet?

Projektin tavoitteena on selvitys, miten nykyisiä aineistoja (esim. ilmakuvat ja laserkeilaus) saadaan hyödynnettyä tehokkaammin maastotietojen ylläpidossa ja maastotietotuotteiden tekemisessä. Teemme ehdotuksia tuotantoprosessin automatisointimahdollisuuksien lisäämiseksi.

Näetkö että jokin tai jotkin projektin tavoitteista ovat muuttuneet alkuperäisestä?

Ei, ne ovat pysyneet ennallaan.

Mitkä olivat suurimmat aikaansaadut päätökset tai (osa-)tavoitteet/työt ennen kesälomia?

Aikaa ovat vieneet kirjallisuuskatsaukset eri maastotietokohteiden automaattisista tulkintamenetelmistä samoin kuin maastotietokannan ajantasaistusprosessiin sekä stereotyöhön tutustuminen.

Jäikö jokin tietty asia askarruttamaan kesän ajaksi?

Ei jäänyt.

Mitkä ovat projektin tärkeimmät askeleet seuraavan kahden kuukauden aikana?

Maastotietokohteiden valinta jatkotyöskentelyä varten.

Mitkä ovat projektin tärkeimmät tavoitteet jouluun mennessä?

Satelliittikuvien saatavuusselvitys on valmiina ja valittuja maastotietokohteita koskevat selvitykset/ koetyöt ovat käynnissä.

Mihin asioihin toivoisit saavasi eniten kommentteja tai muuta apua syksyn aikana?

Aika näyttää tulevan avun tarpeen.