Kuva

KMTK-sivusto

Tervetuloa seuraamaan Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelmaa!

Kansallinen maastotietokanta on laaja yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Työpajassa hiottiin Rakennukset-kohdemallia

Minun ja monen muun viikko pyörähti mukavasti käyntiin Kansallisen maastotietokannan rakennukset ja rakenteet -kohdemallin parissa Helsingin Pasilan virastotalon syövereissä. Maanantaiaamuna paikalle oli saapunut iso joukko aiheesta kiinnostuneita tahoja kuuntelemaan esityksiä ja työskentelemään Learning Cafe -tyyppisesti kohdemallin parissa.

Blogi: Korkeuskäyrien kertomaa

Maastotietokanta ei ole maastotietokanta ilman korkeustietoa. Sanasta maasto tulee monelle nopeasti mieleen maanpinnan korkeudet, koska maasto hahmottuu, ja siellä toimitaan paljolti korkeuksien ehdoilla. Miellämme helposti korkeuksiin perustuvia maisematyyppejä ja niihin liittyviä yksittäisiäkin kohteita, kuten Lapin tunturit, Itä-Suomen vaarat ja Pohjanmaan lakeudet.

Blogi:Hankkeet muuttuvat - paikkatietoydin pysyy

Paikkatietomikä? Mihin Kansallinen maastotietokanta meni? Oletko hiljattain saanut sähköpostia sekä KMTK-ohjelmasta että Inspire-jakelun kautta paikkatietoalustan perustamisesta? Niin mikäkin. Olen hämilläni. Minäkin.

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta

Paikkatietoalusta on maa- ja metsätalousministeriön vuoden alusta startannut hankekokonaisuus. Paikkatietoalustahanke koostuu osahankkeista, joista yksi on Kansallinen maastotietokanta.

Blogi: Joukkoistettu syvyyskartta Kansalaisen maastotietokannan pilottina

Olen hahmotellut joukkoistettua palvelua, joka ottaisi vastaan kansalaisten keräämiä syvyystietoja ja kokoaisi niistä yhtenäistä avointa syvyystietokantaa. Tämän hahmotelman nykytilanteeseen voi tutustua sivustolla http://syvyyskartta.fi.

Interaktiivinen 3D-malli koealueesta avautuu selaimelle tästä (vaatii OpenGL-tuen selaimelta). Maastokartan ja kansalaisten syvyystietoja voi verrata klikkaamalla kuvaa syvyyskäyrien päällä.

Valkoiset alueet pois kartoista

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hankkeen Maasto-työpajassa 20.9.2016 suunniteltiin, miten maanpeitteisyyttä ja maankäyttöä tulisi kuvata tulevassa Kansallisessa maastotietokannassa.

Blogi: Erilaisia aineistoja - erilaisia laatuvaatimuksia

Geoinformatiikan sanasto määrittelee käsitteen laatu seuraavasti: se, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet täyttävät sille asetut vaatimukset.

KMTK-Laatu projektissa asetamme näitä vaatimuksia kohteen ollessa Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) sisällytettävä aineisto. Koska KMTK käsittää useita erityyppisiä paikkatietoaineistoja, aineistojen ominaisuudet, ja siten myös laatuvaatimukset, vaihtelevat suuresti.

Blogi: Valta ja vastuu tasapainoon prosessien verkostolla

Yhteiskuntien järjestäytymisessä haetaan nyt ja on kautta historian haettu tasapainoa keskitetyn vallankäytön sekä paikallisen itsemääräämisoikeuden välillä. Keskusjohtoinen vai paikallinen hallinto? Kunnissa monesti koetaan, että hallinnon ylätasoilla ei ymmärretä arjen tarpeita ja teetetään turhia töitä. Vastaavasti valtionhallinnossa katsotaan, että kunnissa ei osata tai ymmärretä hoitaa heille lailla asetettuja tehtäviä.

Sivut

Tilaa syöte Front page feed