Kansalaisen maastotietokanta (KMTK-Kansa)

Huom! KMTK-Kansa-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä. Kansalaisille tehdään käyttöliittymä, johon he voivat kirjata omaa tietoaan näkyväksi kartan päälle ja julkiseksi kaikille.

Projektissa selvitetään, voiko joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa Kansalliseen maastotietokantaan jatkuvasti ja pystytäänkö näin parantamaan kohteiden ajantasaisuutta ja laatua. Projektissa siis luodaan ja testataan käytännössä joukkoistetun tiedonkeräyksen konsepti Kansallisen maastotietokannan ylläpidossa.

Mitä syntyy?

Kansalaisen maastotietokannan tavoitteena on antaa kansalaisille osallistumismahdollisuuksia ja - mikäli kohteiden ajantasaisuutta ja laatua pystytään joukkoistamalla parantamaan - vähentää Kansallisen maastotietokannan ylläpitokustannuksia, ts. saavuttaa yhteiskunnallisia säästöjä.

Millä aikataululla?

Pilotti on kaksivuotinen: sen toimiaika alkaa vuoden 2016 alussa ja kestää vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mari Laakso (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)