Kansallinen maastotietokanta -ohjelman organisointi

Kansallinen maastotietokanta -ohjelmalla (KMTK) on laajaan yhteistyöhön perustuvan toiminnan takia monitasoinen organisaatio. Ohjelmalla on ohjausryhmä, joka huolehtii ohjelman toimivuudesta koko yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi ohjelmalla on Maanmittauslaitoksen sisäisistä asioista päättävä ohjelman johtoryhmä sekä ohjelmaryhmä, joka ohjaa projektien ja työpakettien työtä.

Ohjelman tehtävät

Ohjelman tehtäviksi on määritelty

 • muodostaa Kansallisen maastotietokannan yhteistyöverkosto
 • ylläpitää kustannushyötyanalyysiä sekä visioita toteutusmallista
 • suunnitella tarvittavia projekteja (lähinnä pilotti- ja tutkimusprojekteja)

Projektien tehtävät

Projektien tehtävänä on toteuttaa käytännössä ohjelman tehtäväksi määriteltyjä tavoitteita.

Työpaketit

Työpaketit kehittävät projektien rinnalla ja projektien kanssa yhteistyössä Kansallinen maastotietokanta -ohjelman eri osioita. Työtä johtaa työpaketin vetäjä.

Viestintä

Sekä ohjelmassa että projekteissa viestitään aktiivisesti ja kohdennetusti tarkoituksenmukaisilla kanavilla siitä, mitä tehdään ja mitä saadaan aikaan.

Ohjausryhmä

KMTK:n ohjausryhmän tehtävänä on

 • määritellä ohjelman yhteiskunnalliset tavoitteet
 • ohjata ohjelmaa sidosryhmien ja yhteiskunnan kannalta
 • päättää yhteisesti päätettävistä asioista kuten tietomallista
 • toimia perustettavan yhteistyöverkoston ohjausryhmänä.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Jarkko Koskinen, puheenjohtaja MML
 • Jere Rajalin MMM
 • Juha Vilhomaa MML
 • Antti Kosonen MML
 • Matti Holopainen Kuntaliitto
 • Anna Mustajoki Tampereen kaupunki
 • Antti Saarikoski MML
 • Antti Jakobsson, hankepäällikkö MML
 • Ari Purhonen Espoon kaupunki
 • Juha Saarentaus Flic

Hankejohtoryhmä

Hankejohtoryhmän tehtävänä on

 • toimia hankkeen Maanmittauslaitoksen sisäisenä ohjausryhmänä
 • vastata Maanmittauslaitoksen muutoksenhallinnasta
 • tehdä resurssointi- ja käyttöönottopäätökset
 • vastata hankkeen riskienhallinnasta
 • varautua jatkuvaan palvelutuotantoon
 • huolehtia ICT-infran resurssoinnista.

Hankejohtoryhmän jäsenet

 • Irma Lähetkangas, puheenjohtaja MML
 • Marja Rantala MML
 • Juha Vilhomaa MML
 • Antti Saarikoski MML
 • Juha Tuomaala MML
 • Antti Jakobsson, hankepäällikkö MML

Hankeryhmä

Hankeryhmän tehtävänä on

 • toimia hankkeen projektien ohjausryhmänä
 • vastata hanketyöpakettien toiminnasta.

Hankeryhmän jäsenet

 • Antti Jakobsson, hankepäällikkö (pj.) MML
 • Juha Vilhomaa MML
 • Risto Ilves MML
 • Tapani Sarjakoski MML
 • Juha Oksanen MML
 • Jari Reini MML
 • Jurkka Tuokko MML
 • Aaro Mikkola MML
 • Veijo Pätynen MML
 • Tarja Myllymäki MML