Kansallisen maastotietokannan 3D-pilotti (KMTK-3D-pilotti)

KMTK-rakennukset-projekti (KMTK-Kamara) ja tähän liittynyt innovaatiokilpailu toivat esille avoimen 3D-aineiston tarpeet ja näistä saatavat hyödyt. 3D-rakennusaineiston valmistumisen jälkeen, mielenkiinto mallintamisen osalta kohdistuu muihin rakennettuihin kohteisiin kuin rakennuksiin. Näitä kohteita ovat muun muassa liikenneverkon rakenteet, kuten sillat ja tunnelit, jotka ovat kaupunkikuvan ja täydellisten 3D-kaupunkimallien näkökulmasta merkittäviä kohteita.

Mitä syntyy?

Tässä pilottiprojektissa tuotetaan 3D-aineistoa muiden kuin rakennusten osalta. Projektin jälkeen on selvillä tuotantoprosessin ja tietokantaan viennin vaiheet sekä parhaat mallintamismenetelmät muiden kuin rakennusten osalta.

Projektissa tehdään koetöitä eri kohteille ja siten testataan 3D-kohteiden mallinnustarpeita yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on suorittaa koetöitä mm. seuraavien kohteiden osalta

  • Silta
  • Tunneli
  • Maanalainen tila
  • Masto
  • Torni
  • Luiska

Projekti toimii toteutusprojektin esiselvityksenä.

Millä aikataululla?

Projekti on kestoltaan n. kaksivuotinen ja kestää vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Jokela (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)