Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID (KMTK-MaastoID)

Maastotietokohteiden pysyvä tunnus on keskeinen tekijä Kansallisen maastotietokannan historiatietojen hallinnan ja yhteiskäytön kannalta. Kansallisen maastotietokannan pysyvä ID -projektin (KMTK-MaastoID) tehtävänä on määritellä pysyvän ID:n ratkaisu Kansalliselle maastotietokannalle. Inspire-velvoitteet edellyttävät pysyvän tunnuksen toteuttamista direktiivin mukaisille aineistoille.

Mitä syntyy?

KMTK-MaastoID tuottaa rakennuskohteiden ja muidenkin Kansallisen maastotietokannan kohteiden yksilöivien tunnisteiden ja elinkaaritietojen määrittelyt Kansallinen maastotietokanta -ohjelman käyttöön. Se tuottaa myös määrittelyt pysyvän ID:n toteuttamiseksi European Location Framework (ELF) -projektin käyttöön.

Lisäksi tunnisteiden hallintaan ja hyödyntämiseen tarkoitetuista sovellusmoduuleista tuotetaan määrittelyjä. Projektin määrittelyjen yleiskäyttöisyyttä koko Kansallisen maastotietokannan tarpeisiin voidaan arvioida sitten, kun Kansallisen maastotietokannan kohdemalli on määritelty.

Millä aikataululla?

Projekti on alkanut helmikuussa 2015, ja se on päättynyt vuoden 2015 lopussa. Määrittelyprojektin jatkeena aloitetaan vuoden 2016 alussa pilottiprojekti, joka testaa käytännössä tuotettujen määrittelyjen toimivuutta.

Lisätietoja

Projektin loppuraportti

Projektipäällikkö Veijo Pätynen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)