Karttakerttu on avattu!

KMTK-ohjelma julkisti 23.3. yhteisöllisen karttapalvelun Karttakertun, johon kuka tahansa voi lisätä tietoja ja näin parantaa ulkoiluun tarkoitettujen maastoreittien löytymistä kartalta. Karttakerttu julkistettiin REILA-seminaarissa 23. maaliskuuta Rovaniemellä.

Karttaa ja sille tuotuja tietoja voivat kaikki katsella rekisteröitymättä, mutta rekisteröityminen vaaditaan tuotaessa palveluun tietoja.

Karttapalvelun taustakarttana ovat Maanmittauslaitoksen maastokartta ja ilmakuva sekä joukkoistamalla tuotettu Open Street Map.

Karttakerttu on kehitetty Kansalaisen maastotietokanta -projektissa, joka on osa Maanmittauslaitoksen yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttamaa Kansallinen maastotietokanta -hanketta. Karttakerttu-pilotin tuloksilla on vaikutusta siihen, millainen rooli joukkoistetulla tiedonkeräyksellä tulevaisuudessa on Maanmittauslaitoksen maastotiedon keräyksessä.

Lue lisää maanmittauslaitos.fi:ssä