KMTK Kunta-aineistojen lataus- ja korjailu (KMTK-KASKO)

Projekti toteuttaa kaksi eri palvelua: Latauspalvelu sekä Laatuvahti. Latauspalvelu ei nimestään huolimatta rajoitu pelkästään kunta-aineistoihin, vaan koskee kaikki KMTK-kantaan tulevia paikkatietoaineistoja

Mitä syntyy?

Latauspalvelu on palvelu, minkä kautta kunnat, kaupungit sekä muut aineistotoimittajat tulevat toimittamaan aineistot KMTK-tietokantaan. Eli kyseessä on ns. upload-palvelu, mikä mahdollistaa aineistojen siirtämisen aineistotoimittajan omasta palvelusta tai tietovarastosta KMTK:n keskitettyyn tietovarastoon.

Projektin aikana toteutetaan palveluympäristö siten, että palveluun voidaan lisätä uusia siirtoteitä tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Liikkeelle lähdetään rakennuksista ja muita kohdeluokkia tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Latauspalvelu toimii aineistojen laadun varmistuksen ensimmäisenä vaiheena. Aineistot muunnetaan latauspalvelussa KMTK-tietomalliin, tarkistetaan yhteensopivuus ja vasta sen jälkeen aineisto päästetään eteenpäin tuontiprosessissa. Tämän jälkeen aineisto siirretään Laatuvahdille tarkempaan validointiin.

Latauspalvelurajapinnan toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon loppukäyttäjien tarpeita niin, että integrointi voitaisiin tehdä mahdollisimman saumattomasti. Tulemme olemaan yhteydessä aineisto- ja järjestelmätoimittajiin oikeanlaisen siirtotavan löytämiseksi.

Laatuvahti taas on palvelu, jossa varmistetaan aineistojen käsitteellinen-, arvojoukko-, formaatti- ja topologinen eheys. Laatuvahdin toteutuksen tavoitteena on ottaa KMTK-Laatu/tto projektissa määritetyt laatusäännöt rakennukset ja rakenteet-teemoille.

Laatuvahdissa toteutetaan geneerinen palveluympäristö niin, että palveluun voidaan lisätä uusia laatutarkistuksia tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Projektin aikana tullaan rakentamaan myös menetelmä, jolla Latauspalvelussa sekä Laatuvahdissa havaituista virheistä raportoidaan latauksen suorittanutta organisaatiota sekä käyttäjää. Palaute aineiston oikeellisuudesta pyritään toimittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta aineistovirheiden korjaus on mahdollista.

Palvelut mahdollistavat sekä massaluonteisen että yksittäisten kohteiden aineistosiirron ja laatutarkastuksen 2,5D sekä 3D aineistoille.

Siirrettävien aineistojen on täytettävä vaaditut laatukriteerit, ennen kuin aineistot voidaan siirtää varsinaiseen KMTK-tietovarastoon.

Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä KMTK-Tietokanta -projektin sekä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö tullaan käynnistämään Maaliskuun/2017 aikana.

Millä aikataululla?

Projekti alkaa vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jussi Immonen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)