KMTK-tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys)

Huom! KMTK-Yleistys-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

Maanmittauslaitos tehostaa maastotietokantansa keruuta hyödyntämällä kuntien merkittävästi maastotietokantaa tarkempia kantakarttoja, jotka yhdessä KMTK-Kamara-projektin kokoamien rakennusten pohjatietojen kanssa muodostavat tulevan Kansallisen maastotietokannan Taajama-tason. Taajama-taso yleistetään valtakunnallisesti eheälle Maasto-tasolle, jolla yleistetty ja Maanmittauslaitoksen keräämä maastotietoaineisto yhdistyvät ja josta korkeamman yleistyksen tasot muodostetaan.

Mitä syntyy?

KMTK-Yleistys-projekti kehittää automaattisen yleistysprosessin Taajama- ja Maasto-tasojen välille ja toteuttaa yleistyspilotin testiympäristössä. Lisäksi projekti kehittää korkeuskäyrien ja jyrkännesymbolien automaattista muodostamista Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2:sta.

Esimerkki
Esimerkit kuntien kantakartta-aineistosta (vasen) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistosta (oikea), joiden välille KMTK-Yleistys-projekti kehittää yleistysprosessin.

Millä aikataululla ja miten?

Projekti alkaa vuoden 2016 alussa, ja se lähtee ensimmäiseksi selvittämään ja vertaamaan tarpeisiinsa soveltuvia yleistystyökaluja. Työn alkuvaiheessa paneudutaan myös kuntien ja Maanmittauslaitoksen aineistojen tietomallien yhtäläisyyksiin ja eroihin. Projektin toimiaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Pyry Kettunen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)