KMTK tietokanta (KMTK-tietokanta)

Projekti toteuttaa KMTK-Rakennukset  -tietokannan. Lisäksi toteutetaan ylläpitotietokannan hallintaan tarvittavat rajapintapalvelut ja ohjelmistokomponentit. Toteutus perustuu Pysyvä ID -pilottiprojektissa saavutettuihin tuloksiin.

Mitä syntyy?

Projektin ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa tuotannolliseen käyttöön otettavissa oleva tietokanta Rakennukset-teeman osalta. Toteutuksen tulee tukea Rakennukset-kohdemallin mukaisia 2,5D ja 3D -rakennusaineistoja sekä myös IFC-malleista muunnettuja rakennusten suunnitelmatietoja. Tietokantaan tulee voida viedä rakennustietoja rajapintapalveluiden kautta. Jokaiselle tietokantaan vietävälle rakennuskohteelle annetaan pysyvä ID, jota hallitaan kohteen elinkaarisääntöjen mukaisesti.

Aineistojen tuontia kuntien tietojärjestelmistä KMTK:aan valmistellaan yhdessä KASKO-projektin kanssa. Nykyisen Maastotietokannan tietojen tuontia lähdetään suunnittelemaan yhdessä myöhemmin vuonna 2017 starttaavan projektin kanssa. KASKO-projektin kanssa tehdään yhteistyötä myös Laatuvahti-työkalun valinnassa ja integroinnissa osaksi KMTK:aa.

PysyväID -projektissa tehtyä pilotointia jatketaan muiden kuin Rakennukset-teeman osalta sitä mukaa kuin kohdemallityö muista teemoista valmistuu. Myös Linkitetyn tiedon -tuotetta tullaan hiomaan vuoden kuluessa. Lisäksi toteutetaan KMTK-editointiliittymäpilotti, jolla esim. kunnan KMTK-ylläpitäjän on mahdollista muokata kunnan hallinnoimia rakennuksia KMTK:ssa verkkosovelluksen avulla.

Millä aikataululla?

Projekti alkaa vuoden 2017 tammikuussa ja sen toimiaika päättyy vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kai Koistinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi