KMTK tietopalvelut ja tuotteet (KMTK-tieto)

Kansallisesta maastotietovarannosta syntyy taloudellista hyötyä ennen kaikkea maastotietojen käytön kautta. Siksi käyttäjien tarpeiden mukaiset tietopalvelut ja tuotteet ovat KMTK:n kehittämisessä keskeinen asia.

Maastotiedon käyttömahdollisuudet monipuolistuvat, kun 3D-rakennustieto, uudistetun kohdemallin mukainen maastotieto ja elinkaaritiedot tulevat saataville ja pysyvät tunnukset otetaan käyttöön. Samalla kehittyvä tekniikka ja yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä tiedontarpeisiin että mahdollisuuksiin vastata niihin.

Tieto-projekti pureutuu maastotiedon käyttäjien tarpeisiin ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten maastotieto pitäisi tarjota käyttäjille, jotta se tulisi mahdollisimman laajaan käyttöön.

Mitä syntyy?

Projekti määrittelee tietopalvelut ja tuotteet, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa kansallisesta maastotietokannasta. Tässä sovitetaan yhteen maastotiedon käyttäjien tarpeet, KMTK:n synnyttämä tietovaranto sekä Maanmittauslaitoksen ja KMTK-yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet
tuotteiden ja tietopalveluiden toteuttamiseen.

Tarpeita selvitetään käyttäjiä kuunnellen. Vuoropuhelua tuetaan käyttötapauskuvausten ja koetöiden avulla. Rinnalla arvioidaan nykyisin tarjolla olevat maastotietotuotteet ja -tietopalvelut ja kootaan näkemyksiä tulevista teknisistä ja toiminnallisista trendeistä.

Millä aikataululla?

Projekti käynnistyi helmikuussa 2017, ja se jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Paula Ahonen-Rainio (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)