Kohdemalli

Huom! Työpaketin tilannekatsauksesta löydät viimeisimmät kuulumiset!

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) ylläpito on hajautettu. KMTK:n aineistotuottajia ovat Maanmittauslaitos, kunnat sekä joukko muita julkishallinnollisia toimijoita, jotka tuottavat aineistoa sisäisenä työnä tai alihankintana. Eri tuottajien aineistojen tehokas ja luotettava yhdistäminen edellyttää yhteisiä kohde- ja tietomalleja maastotiedoille. Uudet, standardoidut tietomallit helpottavat aineistojen yhteiskäyttöä ja koordinointia.

Työ etenee teemoittain. Syksyllä 2016 suunnitellaan Rakennukset ja rakenteet, Liikenneverkot, Hydrografia ja Maanpeite ja -käyttö -teemoja. Samanaikaisesti tehdään kohdemallia, sekä prosessityöryhmässä prosesseja.

Ajankohtaista 21.10.2016

Maasto -työpaja pidettiin 20.9.2016. Lisäksi syksyllä on pidetty erillistyöpajat turvasektorille ja perustettavalle Lentoesterekisterille. Rakennukset ja rakenteet -teeman kohteet on lähetty aktiivikumppaneille kommentoitavaksi. Kommenttien deadline on 1.11.2016.

Teemojen määrittelyt ovat tällä hetkellä:

Teemat.jpg

Vision mukaisesti kohteet sijaitsevat 4 eri tasolla. Tasojen geometriat määritellään seuraavasti:

Tasot.jpg

Mitä syntyy?

Työryhmä suunnittelee Kansallisen maastotietokannan kohdemallin. Kohdemallissa määritellään seuraavat tiedot: 1) määritelmä, 2) valintakriteerit, 3) muodostaminen ja 4) ominaisuustiedot.

Tietomallit tehdään KMTK-PysyväID-projektissa CityGML-formaatissa, joka on GML:n sovellusskeema ja tarkoitettu kolmiulotteisen rakennetun ympäristön mallintamiseen. Kohteille, joille CityGML ei tarjoa valmiita primitiivejä, tehdään mallinnus muilla GML-formaateilla.

Lisätietoja

Työpaketin vetäjä Ulla Pyysalo (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)