Koko Suomen rakennukset 3D:nä - rakenna oma innovaatiosi!

Huom! Innovaatiokisan materiaalit ja tuoreimmat uutiset löytyvät maanmittauslaitos.fi -sivustolta!

Miten sinä hyödyntäisit koko Suomen kattavia kolmiulotteisia rakennusmalleja? Millaisia palveluita kehittäisit 3D-rakennustiedon avulla?

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hanke kutsuu testaamaan ja innovoimaan kolmiulotteisten rakennusmallien mahdollisuuksia. Innovaatiokisa on avoin kaikille - tervetuloa luomaan uutta tulevaisuuden paikkatiedoista!

KMTK-hanke digitalisoi ja yhtenäistää

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -hanke digitalisoi ja yhtenäistää Suomen oleellisimmat paikkatiedot. Rakennukset ovat ensimmäinen teema, joka Kansalliseen maastotietokantaan viedään ja sieltä käsin jaellaan.

KMTK tukee rakennusten 3D-mallinnusta. Hankkeessa on pilotoitu esimerkki siitä, missä muodossa ja millä tarkkuustasolla Suomen rakennukset voitaisiin tulevaisuudessa esittää.

Pilotin tulokset ovat Tampereen ja Kajaanin keskusta-alueilta sekä Espoon Otaniemestä. Rakennukset ovat CityGML LoD2 -yksityiskohtaisuustason mukaisia malleja eli ne esittävät rakennusten kattojen yleistetyt muodot.

3D rakennuspilotin tuloksiin voi tutustua Internet-selaimessa toimivassa katselusovelluksessa (saat aineistot näkyville painamalla Add glTF data layer -painiketta):

otaniemi3d.png
Kuvassa rakennuspilotin aineistoa Otaniemestä.

Innovaatiokisa etsii uusia avauksia

Innovaatiokisa toivoo ennakkoluulottomia avauksia aineistojen käytöstä. KMTK:n mukaiset 3D rakennukset saavat kukin yksilöivän tunnisteen (Pysyvä ID) jonka avulla muiden tietojen linkittäminen rakennuksiin mahdollistuu.

Idea ja siitä työstettävä pilotti voi olla mitä vain: analyysi, demo, visualisointi - tai jotain ihan muuta!

Näin mukaan kisaan

Lähetä vapaamuotoinen kuvaus ideastasi 31.11.2016 mennessä KMTK 3D -rakennusprojektin vetäjälle Jussi Immoselle (yhteystiedot alla).

KMTK-hanke valitsee sopivimmat ideat jatkotyöstettäväksi eli pilotointiin.

Pilotointityöstä maksetaan 5 000 euron palkkio. Pilottityöt tulee toimittaa vuoden loppuun mennessä. Hanke valitsee parhaan pilottityön.

Testiaineistot, lisätietoja aineistoista ja kisasta saat ottamalla yhteyttä:

Jussi Immonen
(etunimi.sukunimi[ät]maanmittauslaitos.fi)

Puhelin: +358 40 167 7409

Tutustu KMTK-hankkeeseen

Kansallinen maastotietokanta hankkeesta löydät kattavasti tietoa osoitteesta: http://kmtk.maanmittauslaitos.fi/.

Videoita ja tallenteita - kuten Kajaanin kaupungille KMTK-hankkeessa tehdyn 3D kaupunkimallin visualisoinnin - löydät KMTK:n Youtube-kanavalta. Kanavalta löytyy myös tallenne 3.11.2016 pidetystä webinaarista, jossa kerrotaan tarkemmin KMTK 3D rakennuspilotista.

KMTK-hanke on mukana Paikkatietomarkkinoilla 8-9.11.2016. Tervetuloa juttelemaan lisää - löydät meidät Maanmittauslaitoksen messuosastolta!