Kuntien tuotantoprosessit (KMTK-Kuntapro)

Huom! KMTK-Kuntapro-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

Kuntien tuotantoprosessit -projekti (KMTK-Kuntapro) selvittää, miten mobiilikartoitusta ja miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS) hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä voidaan käyttää kantakartan ylläpidossa osana Kansallista maastotietokantaa. Projekti selvittää myös kuntien nykyisiä maastotiedon tuotantoprosesseja.

Mobiilikartoitus ja miehittämättömiä lennokkeja (RPAS) hyödyntävät kartoitusmenetelmät ovat yleistyneet nopeasti viime vuosina. Yleistyminen johtuu osin laitteiden hintojen alentumisesta ja tarvittavien ohjelmistojen kehittymisestä. Sen vuoksi ne ovat perinteisen kartoituksen lisäksi taloudellisesti varteenotettavia vaihtoehtoja. Projektissa pilotoidaan mahdollisuuksia hyödyntää maanpäällä tapahtuvaa mobiilikartoitusta samoin kuin RPAS-laitteistoihin perustuvia ratkaisuja kantakarttojen ylläpidossa Kansallisen maastotietokannan osana.

Mitä syntyy?

Tavoitteena on luoda parhaita käytäntöjä ja tuottaa ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti.

Valmistuneita selvityksiä:

Selvitys kantakartan kohteista

Selvitys Trafin määräyksistä ja niiden vaikutus RPAS-toimintaan asutulla alueella

Selvitys kuntien nykyisestä tuotantoprosessista

Selvitys RPAS/UAS-laitteistoista ja –menetelmistä

Selvitys mobiilikartoituslaitteistosta ja –menetelmistä

Millä aikataululla?

Projektin toimiaika on kaksi vuotta: 2016 - 2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Olli Nevalainen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)