Maastotietojen laatujärjestelmä (KMTK-Laatu)

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma uudistaa Maastotietokannan. Se hajauttaa aineistojen ylläpidon monille organisaatioille, vaikuttaa aineistojen ylläpitoprosesseihin, sisältöön, tietomalliin, tietokantaratkaisuihin ja tuotteisiin. Siksi laatujärjestelmä pitää uudistaa monilta osin ja siksi se on, jos mahdollista entistäkin keskeisempi osa maastotietojärjestelmää.

Ajankohtaista 27.1.2017

Projekti on päättynyt.

Ilma- ja ortokuvien, laserkeilausaineiston ja korkeusmallien laatukäsikirjat ovat valmistuneet. Maastotietokohteiden laatukäsikirja valmistuu myöhemmin KMTK-kohdemallin myötä. Työ jatkuu toisen projektin alla vuoden 2017 alusta alkaen.

Laatusäännötä Rakennukset ja rakenteet -kohderyhmälle on suunniteltu. 

Vuoden 2016 ulkoisen laatutestin raportti valmistui 31.10.2016.

ISO 2859-4 standardiin perustuva laaduntestuskonsepti on kirjoitettu.

Mitä syntyi?

Projektissa tuotettiin kolme laatukäsikirjaa, jotka ovat

  • ilma- ja ortokuvien laatukäsikirja
  • korkeusmallien laatukäsikirja
  • ilmapistepilven laatukäsikirja.

Käsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Ne on julkaistu Maanmittauslaitoksen sivuilla.

Projektin tuloksia esitellään webinaarissa.

Millä aikataululla?

Projekti alkoi helmikuussa 2015 ja päättyi vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Ulla Pyysalo (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

 

KMTK-laatu-työpaketin tilannekatsaus 09/2016:

Nyt kun työpaketti on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, miten omin sanoin lyhyesti kuvaisit vetämäsi työpaketin tavoitteet?

KMTK laatu -työpaketin tavoite on tuottaa neljä laatukäsikirjaa, määritellä KMTK-laaduntestausjärjestelmän konsepti, luoda aineistoille laatusäännöt ja testata eri teknisiä vaihtoehtoja laatuvahdin toteuttamiseksi.

Näetkö että jokin tai jotkin työpaketin tavoitteista ovat muuttuneet alkuperäisestä?

Maastotietokohteiden laatukäsikirja ei valmistu työpaketissa, koska aineiston kohdemalli valmistuu vasta työpaketin päätyttyä.

Mitkä olivat suurimmat aikaansaadut päätökset tai (osa-)tavoitteet/työt ennen kesälomia?

Laatusääntöjen kirjaaminen Maanmittauslaitoksen kohdemallista ja ilmapistepilven laatukäsikirjan saattaminen kommentointivaiheeseen.

Jäikö jokin tietty asia askarruttamaan kesän ajaksi?

Laatusääntöjä on satoja ja niiden toteutusta täytyy priorisoida. Mitkä säännöistä ovat tärkeimmät?

Mitkä ovat työpaketin tärkeimmät askeleet seuraavan kahden kuukauden aikana?

Laatuvahdin toteutuksen teknisten vaihtoehtojen vertailu koetöihin perustuen ja laaduntestauskonseptin valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Mitkä ovat työpaketin tärkeimmät tavoitteet jouluun mennessä?

Laatuvahdin toteutus ja laaduntarkastuskonseptin tarkempi suunnittelu. Työpaketti loppuu vuodenvaihteessa, eli edessä on myös loppuraportin kirjoitus.

Mihin asioihin toivoisit saavasin eniten kommentteja tai muuta apua syksyn aikana?

Laatukäsikirjat lähtevät yrityksiin kommentointikierrokselle. Toivomme saavamme kommentteja!