Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma toteutetaan yhteistyössä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa.

Kansallinen maastotietokanta -ohjelma muuttaa Suomen olennaisimmat paikkatiedot:

 • digitaalisiksi
 • keskenään yhteensopiviksi
 • tärkeimmät kohteet kolmiulotteisiksi (3D)
 • neliulotteisiksi (4D)
  • kohteiden historiatieto saadaan talteen
  • järjestelmä tukee suunnittelutiedon käyttöä
 • yksilöivän tunnuksen (pysyvä ID) omaaviksi
  • jokainen kohde voidaan yhdistää muihin, esimerkiksi rekisteri- ja tilastotietoihin

KMTK sisältää seuraavia tietoja:

 • kuntien keräämää maastotietoa ja ominaisuustietoa
 • kuntien suunnitelmatietoja
 • Maanmittauslaitoksen maastotietojärjestelmän aineistoja
 • muita julkishallinnon keräämiä, ylläpitämiä ja suunnittelemia paikkaan sidottuja tietoja

Käytännössä KMTK-ohjelma on keino ja työkalu toteuttaa siirtyminen kaksiulotteisesta ja paperisesta paikkatietojen käsittelystä tämän päivän vaatimuksia vastaavaan digitaaliseen ja kolmiulotteiseen maailmaan.

KMTK-ohjelma on yhteinen digiloikka

KMTK-ohjelmassa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja suositukset sille, mitä ja miten paikkatietoja tulevaisuudessa kerätään.

Tarkoituksena ei ole luoda uusia velvollisuuksia tai kehittää kokonaan uusia paikkatietoja. Kansallisen maastotietokannan idea on digitalisoida ja yhtenäistää niitä tietoja, joita eri tiedontuottajat keräävät ja ylläpitävät jo nyt. KMTK perustuu hajautettuun tietojen keräämiseen ja ylläpitoon.

Eri tiedontuottajilta syntyviä paikkatietoja kerätään KMTK-järjestelmään. Järjestelmä tekee aineistoille laaduntarkastuksen ja muokkaa niistä keskenään yhteensopivia. Näin yhtenäiset, koko maan kattavat paikkatiedot ovat käyttäjien saatavilla helposti yhdestä paikasta.

Digitaaliselle, yhtenäiselle ja laadukkaalle paikkatietoaineistolle on runsaasti käyttöä

Paperilla esitettävää karttaa ja suunnitelmaa varten luodut paikkatietojen keruu- ja tallennusmenetelmät tulevat pitkän ja kunniakkaan elinkaarensa loppuun.  

Paikkatietopohjaiset analyysit edellyttävät, että tietoja on tulevaisuudessa voitava hyödyntää koneluettavassa muodossa ja muihin tietoihin yhdistellen.

Laadukkaat ja yhtenäiset paikkatiedot parantavat analyysipohjaista päätöksentekoa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu koko maan kattavan maastotiedon ansiosta. Paikkatietojen ja erilaisten tilastojen yhdisteltävyys avaa lukemattomia mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla.

Virtuaalinen ja kolmiulotteinen suunnittelu mahdollistaa ymmärrettävämmän visualisoinnin ja kuntalaisten osallistamisen. Myös liikenteen ja logistiikan muutokset tarvitsevat toteutuakseen entistä tarkempaa ja yhtenäistä paikkatietoa.

Yksittäisten kansalaisten hyötynä on myös turvallisuuden parantuminen pelastustoimen voidessa hyödyntää yhdenmukaisia osoite- ja muita maastotietoja yli hallintorajojen. 

Tule mukaan luomaan huomisen paikkatietoja

Tavoitteena on, että tärkeimpien maastotietokohteiden, rakennusten ja osoitteiden osalta, KMTK järjestelmä on valmis vastaanottamaan tietoja viimeistään vuoden 2018 alusta lähtien.

Tule mukaan, vaikuta!

KMTK-ohjelmakokonaisuutta edistetään useissa samaan aikaan käynnissä olevissa projekteissa ja työpaketeissa. Niissä on laaja edustus niin kunnista, valtion organisaatioista kuin yksityiseltä sektoriltakin.

Projektit ja työpaketit järjestävät erilaisia työpajoja ja tapahtumia sekä pyytävät kommentteja tuottamiinsa tuloksiin. KMTK-ohjelman aktiivijäsenenä pääset vaikuttamaan suunnitelmiin voimakkaimmin.

Ohjelman etenemistä voi myös seurata liittymällä seuraajajäseneksi.

Tervetuloa mukaan!