Kuva

Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-Tuoproauto)

Huom! KMTK-Tuoproauto-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

Tässä projektissa etsitään uusia maastotietojen keruun ja ylläpidon mahdollisuuksia erityisesti kaukokartoitusmenetelmien ja niiden tuottamien aineistojen tulkintamenetelmien avulla. Projekti tarkastelee myös muiden tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Blogi: KMTK-hankkeen edistyminen

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on voimakkaasta yhteistyöpainotuksestaan huolimatta Maanmittauslaitoksen (MML) vetämä hanke. Siksi hankkeen projekteissa mennään MML:n projektitoimintaa ohjeistavan käsikirjan mukaan.

KMTK:n Hankeryhmä järjestää kokouksia, joissa projektipäälliköt ja työpakettien vetäjät antavat raportin. Sitä kutsutaan edistymisraportiksi.

Edistymisraporteista poimittua

Hankeryhmän 17.3.2016 kokouksessa esitetyistä edistymisraporteista on seuraavassa muutama poiminta:

Sivut

Tilaa syöte Kansallinen maastotietokanta RSS