Kuva

Osallistu

KMTK-hankkeeseen pääsee osallistumaan kolmella tasolla: seuraajajäsenenä, kommentoijajäsenenä ja aktiivijäsenenä.

Seuraajajäsenelle lähetetään KMTK-uutiskirjeet, kutsuja hankkeen seminaareihin, työpajoihin ja muihin tapahtumiin sekä tietoja tapahtumista, joissa KMTK-hanketta esitellään. Seuraajajäseneksi pääsee tilaamalla Paikkatietoalusta-hankkeen uutiskirjeen.

Tilaa uutiskirje!

Kommentoijajäsen seuraa aktiivisesti jotain projektia tai työpakettia ja osallistuu projektin tulosten kommentointiin. Kommentoijajäsenen osallistumisesta projektin ja työpajojen työhön sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Aktiivijäsen osallistuu aktiivisesti omalla työpanoksellaan KMTK-hankkeen toimintaan. Hän on mukana oman organisaationsa edustajana esimerkiksi hankkeen projektien tai työpakettien työssä. Aktiivijäsen on tyypillisesti kunnan tai muun viranomaisen tai yrityksen edustaja. Halukkuutensa aktiivijäseneksi voi ilmoittaa KMTK-hankkeelle. Aktiivijäsenyydestä sovitaan kuitenkin erikseen, jotta jäsenelle voidaan löytää sopiva tehtävä hankkeessa.

Ilmoittautuminen jäseneksi

Ilmoittaudu seuraajajäseneksi tai halukkuutesi kommentoijajäseneksi tai aktiivijäseneksi lomakkeella.

Lisätietoa

Lisätietoa jäsenyyksistä saat Heli Laaksoselta (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi).