Prosessit

Kansallisen maastotietokannan sisältämien tietoaineistojen tuotanto ja ylläpito on hajautettua. Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelmassa pyritään Prosessit-työpaketissa yhdistämään eri tiedontuottajien maastotietojen keruu- ja ylläpitoprosessit mahdollisimman saumattomasti toisiinsa. Prosessien yhdistäminen on keino edistää eri toimijoiden tuottamien aineistojen yhtenäisyyttä. Työpaketin tavoitteena on uudistaa tiedonkeruu- ja ylläpitoprosessit siten, että noissa toiminnoissa tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Prosessien kuvaus ja määrittely

Työpaketissa selvitetään ja kuvataan ensin eri tiedontuottajien nykyisin käytössä olevat prosessit. Sen jälkeen määritetään tavoitetila sille, minkälaisiksi prosessit olisi järkevää muokata, ja kuvataan tavoitetilan mukaiset uudet prosessit. Prosesseihin liittyvän Kansallisen maastotietokannan tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tehdään erillisissä projekteissa.

Työpaketin vaiheistus

Tässä työpaketissa pyritään kehittämään erityisesti kuntien ja Maanmittauslaitoksen maastotietojen tuotanto- ja ylläpitoprosesseja. Vasta myöhemmässä KMTK:n vaiheessa käsitellään muista tietolähteistä tuotettujen tietoaineistojen yhdistämismahdollisuuksia. Myöhemmässä vaiheessa yhtenäistettävät tietoaineistot koskevat

  • johtoverkostoa
  • suojelualueita
  • vesikulkuväyliä
  • kiinteistöjä
  • hallintojaotuksia.

Työpaketin toimiaika alkaa vuoden 2016 alussa ja päättyy vuoden 2018 lopussa.

Lisätietoja

Työpaketin vetäjä Risto Ilves, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi