Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-Tuoproauto)

Huom! KMTK-Tuoproauto-projektin viimeisimmät kuulumiset löydät projektin tilannekatsauksesta!

Tässä projektissa etsitään uusia maastotietojen keruun ja ylläpidon mahdollisuuksia erityisesti kaukokartoitusmenetelmien ja niiden tuottamien aineistojen tulkintamenetelmien avulla. Projekti tarkastelee myös muiden tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Projektissa kehitetään erityisesti automaattisia maastotietojen muutostulkintamenetelmiä. Oletuksena on, että automaattiset menetelmät tuovat säästöjä esimerkiksi maastotietojen ylläpitokustannuksista.

Mitä syntyy?

Projekti tuottaa konkreettisia ehdotuksia, miten ja millä aineistoilla nykyisiä tuotantoprosesseja voidaan automatisoida.

Projekti tuottaa vähintään seuraavat tulokset:

 • Luettelon tunnistetuista maastotietokohteista, joiden ylläpitoprosessissa on automatisointimahdollisuuksia. Kriteereinä tällaisille maastotietokohteille ovat
  • ajantasaisuus (nykyprosesseilla vaikeasti ajantasalla pidettävät aineistot)
  • täydellisyys (uudella prosessilla saavutettava taso)
  • tunnistetut automatisointimenetelmät
  • automatisoidusta prosessista arvioitu saavutettava hyöty (suhteessa nykyisiin aineistojen keruu- ja ylläpitomenetelmiin).
 • Valituille maastotietokohteille kehitetyt automatisointimenetelmät, jotka ovat konkreettisesti otettavissa tuotantokäyttöön.
 • Saatavuusselvitys käyttökelpoisista satelliittikuvista, joita ylläpitoprosessissa voitaisiin hyödyntää.
 • Testitulokset kehitetyistä menetelmistä. Testituloksissa arvioidaan saavutettavissa oleva hyöty.
 • Suositus tuotantoon vietävistä menetelmistä ja aineistoista.

Millä aikataululla?

Projekti asetettiin helmikuussa 2016, ja sen toimiaika päättyy 31.12.2017.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Eero Ahokas (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)