Työpajassa hiottiin Rakennukset-kohdemallia

Minun ja monen muun viikko pyörähti mukavasti käyntiin Kansallisen maastotietokannan rakennukset ja rakenteet -kohdemallin parissa Helsingin Pasilan virastotalon syövereissä. Maanantaiaamuna paikalle oli saapunut iso joukko aiheesta kiinnostuneita tahoja kuuntelemaan esityksiä ja työskentelemään Learning Cafe -tyyppisesti kohdemallin parissa.

Työpajan tarkoituksena oli saada kommentteja ja ehdotuksia rakennusten ja rakenteiden valintakriteerien ja ominaisuustietojen täydentämiseen. Aihe herättikin yleisössä hyvin paljon keskustelua ja erittäin mainioita kommentteja saatiin kerättyä.

Työpajassa paikanpäällä olevat osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmät työstivät 20 minuuttia tiettyä osaa kohdemallista, minkä jälkeen ryhmät vaihtoivat työpistettä. Näin kaikki pääsivät kommentoimaan kaikkia osia ja toisten osallistujien huomioiden kommentoiminen toi esiin aivan uusia näkökulmia.

Vilkasta keskustelua myös etänä

Myös etänä osallistuville henkilöille tilaisuus oli avartava, sillä Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Pekka Luokkala oli vastailemassa chättiin saapuviin kiperiin kysymyksiin sitä mukaan kuin niitä saapui. Tämän tyyppinen etäosallistumiskokemus todettiin toimivaksi ja sitä tullaan mitä todennäköisemmin myös jatkossa käyttämään tämän tyyppisissä tilaisuuksissa.

Työpajan aikana keskustelua käytiin muun muassa eri tietomallien välisistä yhteyksistä, historiatiedon merkityksestä sekä käyttötarpeiden vaikutuksesta valintakriteereihin. Työpajan tulokset rakennukset ja rakenteet -kohdemallin näkökulmasta olivat erittäin hyödyllisiä ja niitä tullaan käyttämään kohdemallin viimeistelyn apuna.

Uusinta tietoa yhteistyöprojektista

Tapahtuman toisella puoliskolla jatkettiin tietoiskumaisella ohjelmalla. Kuulimme esitykset Kansallisen maastotietokannan Kasko-projektista ja Paikkatietoalustan osoiteteemasta. ESRI Finlandin teknologiajohtaja Ilkka Suojanen kertoi esitelmässään ”Case Vantaa” Vantaan MATTI-projektista, ja miten voidaan varmistaa yhteys kunnan järjestelmän ja KMTK:n välillä.

Kaiken kaikkiaan pidämme työpajaa hyvin onnistuneena tapahtumana ja olemme oikein mielissämme, että työpajan aihe sai näin suuren määrän aiheesta kiinnostuneita yhteen.

Kiitämme lämpimästi kaikkia paikalla olleita ja etänä osallistuneita! Työpajan esitykset ja muu materiaali on nähtävissä nettisivuillamme
 

Joonas Jokela
Projektipäällikkö
Kansallisen maastotietokannan 3D-pilotti

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.