Kuva

Työpaketit

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) käytännön työ tehdään projekteissa ja työpaketeissa.

Työpaketeille on määritelty tavoitteet, tehtävät ja rajattu toiminta-aika. Työpakettien työhön osallistuu aiheiden mukaan eri KMTK-yhteistyötahojen edustajia.

Työpaketeissa toteutetaan laajoja ja haastavia kokonaisuuksia, joissa eri toimijoiden yhteistyö on olennainen edellytys onnistumiselle, kuten esimerkiksi työpaketeissa Kohdemalli ja Prosessit.