Upeita demoja 3D innovaatiokisassa!

Kun yhdistetään avoin data ja innovatiivisuus, saadaan aikaan hienoja tuloksia!

Tämä todistettiin KMTK 3D innovaatiokisan demojen esittelytilaisuudessa Helsingissä 20.1.2017.

KMTK Kamara -projektissa tuotettuja 3D rakennusmalleja hyödynnettiin hankkeen syksyllä 2016 järjestämässä innovaatiokisassa. Kisassa etsittiin uusia ideoita rakennusmallien hyödyntämiseen - ja hienoja ideoita saatiin runsaasti!

Niistä valittiin kuusi jatkotyöstöön eli pilotointivaiheeseen.

Pilottityöt ovat:

  • Wlan verkkojen visualisointi, Matti Viitala

Pilotoinnin puitteissa toteutettiin interaktiivisen 3D-visualisoinnin prototyyppi, jolla kuvataan kaupunki-ympäristöön sijoittuvien WLAN-verkkojen ominaisuuksia. Visualisoinnilla välitetään sovelluksen käyttäjille tietoa verkkojen sijoittumisesta ja peittoalueista. Pilottiehdotuksen ajatusmalli on verrattavissa esimerkiksi Berliinin kaupungista tehtyyn semantic 3D city model -toteutukseen, jolla visualisoidaan mm. kaupungin energianjakelua. Pilotoinnin perusteella mahdollisesti toteutettavaa lopputuotetta voidaan käyttää myös muiden verkkotyyppien visualisointiin ja langattomien verkkojen suunnittelun apuvälineenä.

Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.

  • Rakennusten näkyvyys, Pointscale, Jonne Davidson

Pilottityöllä pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan uudiskohteiden näkyvyystarkastelua. Aikaisemmin vastaavat tarkastelut ovat olleet mahdollisia ainoastaan kalliilla ja vaikeakäyttöisillä ohjelmistoilla. Nyt niitä pääsee tekemään käytännössä kuka vain.
Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.

  • Kolmiulotteinen rakennuskanta yhdyskuntarakenteen seurannan työkaluna, Ubigu oy ja Vuolu

Paikkatiedon hyödyntäminen ja sen visualisointi saa yhä enemmän huomiota päätöksenteossa ja suunnittelussa. Samaan aikaan, kun tieto avautuu yhä useamman käyttöön, vaatimus tiedon visuaalisuudesta kasvaa. Perinteinen pistetieto kartalla ei tarjoa tarpeeksi laadukasta esittämistapaa, kun lähtökohtana on tiedon suurempi valjastaminen päätöksentekijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön. Tutustu karttapalveluun tästä.
Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.

  • Riskimitta, Antti Ahola

Vakuutusinsinöörin tehtävänä on määrittää vakuutukseen liittyvä riski. Kiinteistö- ja yritysvakuuttamiseen liittyy paloriskin määrittäminen ja yksi tieto mitä tarvitaan on kohteena olevan rakennuksen etäisyys toisiin rakennuksiin. Koska tulipalo ei etene kaksiulotteisesti, on riskin määrittämisessä tunnettava kolmiulotteiset etäisyydet läheisiin rakennuksiin. Tämä tarkoittaa konkretiassa esimerkiksi rakennusten kattojen harjojen välisiä etäisyyksiä, ja rakennusten harjasta maantasaan mitattavia etäisyyksiä.
Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.

  • Putoavasta lumesta johtuvien vahinkojen vähentäminen 3D-rakennusdatan avulla, Lotta Funck

Putoava lumi on aiheuttanut kuolemia ja vahinkotapauksia vuodesta toiseen. Pilotin tarkoituksena on herättää keskustelua ja luoda tietoisuutta putoavan lumen aiheuttamista vaaroista ja tällä tavoin ennalta ehkäistä vahinkoja. Lisäksi sen avulla kiinteistön omistajat voivat tarkistaa hallitsemiensa kohteiden lumiestetarpeen.
Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.

  • Ekotasaus, Mikko Vekkeli

Ekotasaus on työkalu, joka kannustaa kiinteistöyhtiöitä aurinkoenergian keräämiseen ja korvaa rakentamisen vuoksi menetettyjä ekologisia elinympäristöjä, hyväksikäyttäen KMTK:n keräämää 3D-dataa.
Tutustu raporttiin tai käy katsomassa demovideo tästä.