Viestintä

KMTK-ohjelman viestintä on yksi työpaketeista. Työpaketti vastaa KMTK-ohjelman käytännön viestinnästä (sivusto, seuraajalistan ylläpito, seminaarien ja webinaarien ynnä muiden tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen jne.) ja toimii projektipäälliköiden viestinnän tukena.

Ajankohtaiset kuulumiset löytyvät työpaketin tilannekatsauksesta!

Lisätietoja: Heli Laaksonen (etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)