Yritykset ja Kansallinen maastotietokanta

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma edellyttää laajaa yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Ohjelma vaatii toteutuakseen eri tietojärjestelmillä tuotettujen paikkatietoaineistojen sovittamista samaan tietomalliin.

Tietolähteitä, tiedontuottajia erilaisine prosesseineen, tietoaineistoja, tietomalleja ja käytössä olevia tietojärjestelmiä on paljon ja ne ovat keskenään erilaisia (usein räätälöityjä), joten kyseessä on monitahoinen ohjelma. Ohjelma lukuisissa projekteissa ja työpaketeissa tarvitaan monenlaista osaamista ja eri yritysten ammattitaidon hyödyntämistä.

Miten yritys pääsee mukaan KMTK-työhön?

 • Ohjelmalla on käynnissä useita pilotointiprojekteja.  Mikäli yrityksellä on tarjota osaamistaan ohjelman projektien aihepiireistä, KMTK-ohjelma on kiinnostunut yhteistyöstä.
  • Yhteistyö tapahtuu kuitenkin ohjelman resurssien ehdoilla.
  • Ohjelmassa noudatetaan valtion hankintasääntöjä.
 • Ohjelmassa on mahdollista olla mukana seuraaja-, kommentoija- ja aktiivijäsenenä. Avaamalla linkin pääsee lomakkeeseen, jolla voi ilmoittautua jäseneksi. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä, mainita mistä ohjelman projektista tai työpaketista tai KMTK:n osa-alueesta on kiinnostunut ja miten haluaa osallistua työhön.

Yritysten osaamisen käyttökohteita

 • 3D-rakennusaineiston hyödyntämisesimerkit (toteutetaan haastekilpailuna 2016)
 • Testattavat KMTK-moduulit
 • Yleistys- ja laatumoduulit
  • Tekninen arkkitehtuuri (aineisto tulossa sivustolle)
  • Uusien tiedonkeruuteknologioiden hyödyntäminen
 • Kuntien ja muiden viranomaisten rajapinnat KMTK:hon
 • KMTK:n teknisen ympäristön toteuttaminen
 • Konsultointi ohjelman projekteissa ja työpaketeissa

Tähän mennessä mukana olleita/olevia yrityksiä ja organisaatioita

 • Gispo Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Valmistunut (8/2016) konsulttityö Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot 3D-ympäristössä
 • IT-Pie Oy, KMTK-arkkitehtuuri, konsultointia
 • Affecto Oy (Karttakeskus), Pysyvä ID -projektin pilotointiympäristön rakentaminen
 • Sito Oy, KMTK-Rakennukset-projekti: Espoon koealueen 3D-mallinnuksen toteutus
 • Datacubist Oy, KMTK-Rakennukset-projekti. Toteuttanut demon ratkaisusta, jolla rakennusten suunnitelmatietomallit (IFC) voidaan muuntaa automaattisesti kaupunkimallimuotoon (CityGML).

Muuta yhteistyötä

Flicin edustajia on mukana ohjelman ohjausryhmässä, projekteissa ja työpaketeissa (Flic = Finnish Location Information Cluster).

Jaénin Yliopisto (Espanja), ISO 2859-standardin käyttö KMTK-laadun tarkastuksessa.